dsf fds sdfsdf sadas

primarul rogojeniMesajul Primarului

Stimaţi utilizatori de servicii  informaţionale, cei interesaţi de  istorie umană, tradiţii, obeceiuri, activităţi culturale, sportive, floră, faună, obiecte turistice, vă invităm să vizualizaţi pagina noastră.

Fiecare om urmîndu-şi soarta vieţii, la un anumit  moment trăieşte nostalgia locurilor furmoase, care au supraveţuit peste timp pe malul rîului Răut,  cu pietrele încărunţite de vreme, cu locuinţe originale de tip semibordei,  cu floră şi faună deosebită. Accesînd pagina noastră veţi avea posibilitatea să călătoriţi virtual în satul Rogojeni, care este format din două aşezări umane, satul vechi Rogojeni şi localitatea căii ferate Rogojeni. Veţi avea posibilitatea să vedeţi evoluţia localităţii spre un sat european.

 

Suntem dispuşi spre colaborare şi flexibili la opiniile şi sugestiile dumneavoastră.

Cu Respect Alexei BURLACU !

Ultimile știri

A N U N Ţ

Primăria  Rogojeni  inițiază începând cu data de  16.11.2020 consultarea publică a procedurii de  elaborare a proiectelor  de  Decizie a Consiliului local pentru ședința  din  04.12.2020. Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectelor  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesităților  de  aprobare a  Bugetului  ,  taxelor și impozitelor pentru  anul  2021  și de  soluționare  a unor […]

ÎNŢTIINŢARE

     Privind convocarea Consiliului sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară din 06 martie 2020 Dlui(dnei)___________________________ Stimate dle consilier      În conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind administraţia publică locală” cu modificările şi completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că prin dispoziţia primarului satului nr.4-A din 28.02.2020, se convoacă Consiliul sătesc […]

Aviz

ÎNŞTIINŢARE Privind convocarea Consiliului sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară din 13 august 2019 Dlui(dnei)___________________________ Stimate dle consilier În conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind administraţia publică locală” cu modificările şi completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că prin dispoziţia primarului satului nr.16-A din 07.08.2019, se convoacă Consiliul sătesc Rogojeni în […]

ÎNŞTIINŢARE

Privind convocarea Consiliului sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară din 18 mai 2019 Dlui(dnei)___________________________ Stimate dle consilier În conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind administraţia publică locală” cu modificările şi completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că prin dispoziţia primarului satului nr.8-A din 13.05.2019, se convoacă Consiliul sătesc Rogojeni în şedinţă […]

Planul acțiunilor culturale pe an 2019