dsf fds sdfsdf sadas

Privind convocarea Consiliului sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară din 18 februarie 2019


Privind convocarea Consiliului sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară din 18 februarie 2019
Dlui(dnei)___________________________
Stimate dle consilier
În conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind administraţia publică locală” cu modificările şi completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că prin dispoziţia primarului satului nr.4-A din 12.02.2019, se convoacă Consiliul sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară la 18.02.2019 cu începere de la ora.15.00, în incinta primăriei Rogojeni cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului local pe anul 2018.
Raportor –Parfinescu Liuba, contabil-şef
2. Cu privire la activitatea primăriei pe perioada anului 2018.
Raportor – Burlacu Alexei, primarul satului
3. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului local pe simestrul II al anului 2018.
Raportor- Ardeleanu Viorica, secretarul Consiliului sătesc Rogojeni.
4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al primăriei.
Raportor –Parfinescu Liuba, contabil-şef
5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei.
Raportor –Parfinescu Liuba, contabil-şef
6. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului sătesc Rogojeni pentru trimestrul II al anului 2019.
Raportor- Ardeleanu Viorica, secretarul Consiliului sătesc Rogojeni.
7. Cu privire la aprobarea planului de activitate a acţiunilor culturale.
Raportor –Mandraburcă Maia, director (şef) Căminul cultural Rogojeni

Proiectele de decizii sunt publicate pe pagina web a primărieiwww.rogojeni.sat.md
Sunt convocate în şedinţă următoarele comisii consultative:
15.02.2019 ora 14.00 –comisia pentru activităţi economico-financiară;
15.02.2019 ora 15.00 –comisia pentru activităţi social culturale
La şedinţele comisiiloir pot fi prezenţi, fără drept de vot,
consilieri care nu sînt membri ai acestor comisii (pct.10 din Regulamentul privind funcţionarea Consiliului local Rogojeni).
Vă mulţumim pentru participare.
Cu respect,
Secretar al Consiliului sătesc Rogojeni Viorica Ardeleanu