dsf fds sdfsdf sadas

Aviz

ÎNŞTIINŢARE
Privind convocarea Consiliului sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară din 13 august 2019
Dlui(dnei)___________________________
Stimate dle consilier
În conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind administraţia publică locală” cu modificările şi completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că prin dispoziţia primarului satului nr.16-A din 07.08.2019, se convoacă Consiliul sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară la 13.08.2019 cu începere de la ora.15.00, în incinta primăriei Rogojeni cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la măsurile de pregătire a funcţionării primăriei şi instituţiilor din subordine în perioada sezonul rece 2019-2020.

Raportor- Burlacu Alexei, primarul satului

  1. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc Rogojeni pe simestrul I al anului 2019.

Raportor –Ardeleanu Viorica, secretarul Consiliului sătesc.

  1. Cu privire la aprobarea planului de măsuri pentru combaterea buruenilor de carantină Ambrozia.

Raportor- Burlacu Alexei, primarul satului.

  1. Cu privire la atribuirea suprafeţelor pasibile împăduririi din s.Rogojeni raionul Şoldăneşti.

Raportor- Odagiu Maria, specialist pentru reglementarea proprietăţii funciare.

  1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ al Consiliului electoral de circumscripţie din s.Rogojeni r-ul Şoldăneşti, pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Raportor –Ardeleanu Viorica, secretarul Consiliului sătesc.

  1. Cu privire la iniţierea lucrăriloe de delimitare a terenurilor proprietate publică a UAT Rogojeni.

Raportor-Odagiu Maria, specialist pentru reglementarea proprietăţii funciare.

  1. Cu privire la aprobarea planului de activitate al Consiliului sătesc Rogojeni pentru trimestrul IV al anului 2019.

Raportor –Ardeleanu Viorica, secretarul Consiliului sătesc.

  1. Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de Onoare a satului Rogojeni.

Raportor – Burlacu Alexei, primarul satului

  1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului sătesc nr.1/3 din 06.02.2013 „Cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate”.

Raportor-Ardeleanu Viorica, Secretarul Consiliului sătesc

  1. Cu privire la expunerea la licitaţie publică a unui bun.

     Raportor- Burlacu Alexei, primarul satului.
1. Proiectele de decizii sunt publicate pe pagina web a primărieiwww.rogojeni.sat.md
Sunt convocate în şedinţă următoarele comisii consultative:
09.08.2019 ora 14.00 – comisia pentru activităţi social culturale
12.08.2019 ora 10.00 – comisia pentru agricultură,industrie,protecţia mediulului şi amenajarea teritoriului;
12.08.2019 ora 14.00 –comisia pentru activităţi economico-finenciare
La şedinţele comisiiloir pot fi prezenţi, fără drept de vot,
consilieri care nu sînt membri ai acestor comisii (pct.10 din Regulamentul privind funcţionarea Consiliului local Rogojeni).
Vă mulţumim pentru participare.
Cu respect,
Secretar al Consiliului sătesc Rogojeni Ardeleanu Viorica.