dsf fds sdfsdf sadas

ANUNŢ Primăria Rogojeni raionul Şoldăneşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil şef

La  concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare universitare sau medii speciale;
 • Au o vechime în activitate de cel puţin 3 ani;
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 63 ani;
 • Cunosc limba română;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Nu au antecedente penale;
 • Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m)şi n) din Codul Muncii
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice şi serviciul fiscal;
 • Cunoştinţe de operare la calculator, Internet, Word, Excel, Programul de contabilitate 1c.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs
 • Formularul de participare specificat în Regulament
 • Copia actului de identitate;
 • Copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum vitae (conform modelului din anexa nr.2 a Regulamentului);
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • Cazierul judiciar s-au declaraţia pe propria răspundere

      Data limită de depunere a dosarelor  – 21.12.2020 ora 11.00.

        Modalitate  de depunere a documentelor :

Prin poşta :MD – 7230 , Primăria satul Rogojeni raionul Şoldăneşti

e-mail : primaria.rogojeni2003@gmail.com

personal : Sediul Primăriei Rogojeni.

Persoana de contact: Ardeleanu Viorica, tel.02727 63-2-77