dsf fds sdfsdf sadas

A N U N Ţ

Primăria  Rogojeni  inițiază începând cu data de  07.07.2021 consultarea publică a procedurii de  elaborare a proiectelor  de  Decizie a Consiliului local pentru ședința  din  21.07.2021. Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectelor  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesităților  de precizare şi aprobare a bugetului local  pentru  anul  2021, schimbarea modului de folosinţă şi domeniul unor […]

ANUNȚ

Cu privire la stabilirea locurilor speciale  de afişaj   electoral și a localurilor  pentru desfășurarea întrunirilor electorale cu alegătorii   în   alegerile parlamentare  anticipate  în satul Rogojeni În  scopul  asigurării posibilităţilor   pentru plasarea în condiţii egale a publicităţii  electorale și  întîlniri cu alegătorii    în   alegerile  parlamentare anticipate , stabilite la 11iulie 2021 Se stabilesc următoarele locuri  speciale  de  afişaj   electoral  a concurenților […]

Hotărârea nr. 3 din 07.05.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale Rogojeni

Hotărîrea nr.2 04.05.2021 Comisiei pentru Situaţii Excepţionale

CONSULTĂRI PUBLICE

 Primăria  Rogojeni   inițiază începând cu data de  04.05.2021 consultarea publică a procedurii de  elaborare a proiectelor  de  Decizie a Consiliului sătesc pentru ședința  din  21.05.2021. Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectelor  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesităților  de formare a bunurilor imobile și schimbare a modului de folosinţă şi dimeniului unor terenuri , […]

Consultarea publică a Planului Strategic de dezvoltare socio- economică a comunei Rogojeni pentru perioada 2021- 2026

Primăria Rogojeni inițiază , începând cu data de 07.04.2021 consultarea publică a Planului Strategic de dezvoltare socio- economică a comunei Rogojeni pentru perioada 2021- 2026  Recomandările   persoanelor interesate vor  avea ca urmare  aprobarea  Planului  Strategic  în ședința consiliului local din trimestrul II – 2021. Recomandările pe marginea  Planului Strategic  pot fi expediate până  pe  data  […]

Perioada de prohibiție la pescuit în 2021

   În scopul reproducerii, protecției, restabilirii și conservării resurselor biologice acvatice, Agenția de Mediu, la propunerea instituțiilor științifice de profil, prin Ordinul nr. 11 din 23 martie 2021  a stabilit perioada de prohibiție a pescuitului pentru toate obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova, de la 1 aprilie până la 14 iunie 2021 inclusiv (75 zile). Astfel, în timpul prohibiției se interzice pescuitul și aflarea […]

Anunț! CONSULTĂRI PUBLICE

Primăria  Rogojeni   inițiază începând cu data de  26.02.2021 consultarea publică a procedurii de  elaborare a proiectelor  de  Decizie a Consiliului sătesc pentru ședința  din  10.03.2021. Necesitatea elaborării și  adoptării  proiectelor  de decizie a fost impusă  ca urmare a necesităților  de modificare şi completare a taxelor locale pentru  anul  2021 , de raportare  a executării bugetului […]

A N U N Ţ

La data de 24 decembrie 2020, ora 10 .00 în incinta Primăriei Rogojeni este convocată Comisia   de  concurs  pentru   ocuparea postului vacant de contabil-şef  în primăria Rogojeni. Președintele comisiei Burlacu Alexei  

ANUNŢ Primăria Rogojeni raionul Şoldăneşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil şef

La  concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii: Deţin cetăţenia Republicii Moldova; Au studii superioare universitare sau medii speciale; Au o vechime în activitate de cel puţin 3 ani; La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 63 ani; Cunosc limba română; Sunt apţi din punct de vedere medical […]