dsf fds sdfsdf sadas

Taxe și impozite

 

  • 80 lei pentru fiecare salariat ;
  • 80 lei pentru fondatori de întreprindere individuală;
  • 80 lei pentru gospodăriile ţărăneşti care prelucrează pămîntul individual şi dispun de o suprafaţă de teren mai mare de 5 ha;
  • 40 lei pentru gospodăriile ţărăneşti care dispun de o suprafaţă de teren de pînă la 5 ha care prelucrează pămîntul individual ;

–  20 lei pentru gospodăriile ţărăneşti  care deţin ½ din suprafaţa cotei depline care prelucrează pămîntul individual .

Taxa pentru salubrizare – 10 lei/lună de gospodărie;

Tarifele pentru serviciul de prestare a apei potabile:

-pentru locatarii sectorului individual – 19,36 lei/m3;

-pentru agenţii economici- 42,11 lei/m3 (cu TVA)

-pentru instituţii publice  –  38,74 lei/m3 (cu TVA)