dsf fds sdfsdf sadas

Aparatul primăriei

Primăria Rogojeni, structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale, unde activează: Funcţionari publici-3, dintre care: Secretar al consiliului, contabil-şef, specialist în domeniul perceperii fiscal (0,5) şi reglementării regimului proprietăţii funciare- (0,5).

Personal de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii publice (3)

Nr. d/o Numele prenumele Funcţia deţinută Data, luna, anul naşterii Adresa de la domiciliu Nr. telefon la serviciu
1 Burlacu Alexei Primar 29.03.1964 s.Rogojeni rl Şoldăneşti 63-2-36
2 Ardeleanu Viorica Secretar al Consiliului local 28.07.1962 s.Rogojeni rl Şoldăneşti 63-2-77
3 Parfinescu Liuba Contabil-şef 20.08.1951 s.Domulgeni rl Floreşti 63-2-38
4 Odagiu Maria specialist 27.08.1968 s.Rogojeni rl Şoldăneşti 63-3-30
5 Ciobanu Victoria Asistent social 18.02.1987 s.Cotiujenii Mari rl Şoldăneşti 63-2-77