dsf fds sdfsdf sadas

Proiecte implementate


Proiecte implementate cu succes în localitate


Titlul : „ Gazificarea satului Rogojeni »

Finanţator :  Moldova-Gaz

Domeniul : infrastructură

Durata : 2005-2008

Buget : 65.000 lei

Costul total al proiectului-2 800 000 lei

 


Titlul : „ Crearea sistemei de managment integrat a deşeurlor menagere pentru 8 localităţi„

Finanţator : Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională

Domeniul : infrastructură sanitară şi ocrotirea mediului ambiant

Durata 2012-2013

 

Unitatea de implimentare : ADR Centru.

Costul total al proiectului a fost de 4 805 702,00 lei, contribuţia proprie 4,1%. Perioada de implimentare aprilie 2012- aprilie 2013.

În urma implementării a unui proiect  cu caracter ecologic pentru opt localităţi  fiind finanţat de  Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Regională   a fost posibilă soluţionarea problemei  depozitării deşeurilor menagere.


Titlul : „Reconstrucţia sistemei de aprovizionare cu apă potabilă în s.Rogojeni„

Finanţator : Fondul Ecologic Naţional

Domeniul : infrastructură sanitară şi ocrotirea mediului ambiant

Durata 2012-2015

Buget : 135.000 lei

Costul total al proiectului:3 855 000 lei

Proiect finanţat de Fondul Ecologic Naţional

Cea mai strigentă problemă a localităţii : aprovizionarea cu apă potabilă a fost rezolvată în urma realizării cu succes a proiectului de reconstrucţie a apeductului existent construit în anul 1954.  Fîntîna arteziană a fost reparată , au fost instalate 2 rezervuare a cîte 50 m3 fiecare. Sistema de apeduct construită din fontă era într-o stare nesatisfăcătoare. Cu efortul comun al locuitorilor a fost construită o reţia nouă din PVC cu o lungime de 10 km,  sonda   cu o adîncime de 110 m, restabilite zonele de protecţie a fîntănilor , instalaţi  9 hidranţi antiincendiu, vopsit 1 turn de apă. În prezent cc     97 % din gospodării sunt contorizaţi şi conectaţi la reţeaua de apeduct. La contribuţia localităţii am fost susţinuţi de către „Biserica  lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă” cu suma de 685 000, 00 lei, ne-a permis ca populaţia cu venituri mici să aibă posibilitatea de a se conecta la reţeaua de apeduct.


Titlul „Reraraţia acoperişului grădiniţei de copii „Mugurel” şi dotarea cu echipament de joacă pentru copii”

Finanţator: FISM, Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din R.Moldova

Domeniul : infrastructură socială

Durata :2014 -2015

Costul total al priectului 400 000, 00 lei

Lucrările au fost excutate de SC „ Avracodcom” SRL în cadrul contractelor: ITB-W-8697-RO din 03.10.2014 şi  nr. ITB-G-9929-RO din 23.03.2015.Lucrările au fost complect terminate luna aprilie 2015.

Tot  prin acest proiect gpădiniţa de copii a fost conectată la reţeaua de apeduct şi canalizare.


Titlul: Iluminat public  stradal

Finanţator: Bugetul de Stat al R.Moldova

Domeniul : infrastructură socială

Durata: aprilie –mai  2015

Costul total al proiectului –

Bugetul local:

În baza contractelor de antrepriză pe parcursul a 2 luni pe segmente au fost efectuate lucrări de instalare a corpurilor de iluminat numai  la o parte din drumurile localităţii . La moment este inaintat proiectul  la Fondul Eficienţei Energetice pentru extinderea iluminatului public .Cheltuielile pentru consumul energiei sunt acoperite din bugetul local.


Titlul „ Reparaţia  drumurilor centrale  din localitatea căii ferate Rogojeni”

Domeniul : infrastructură socială

Finanţator: Bugetul de stat al Republicii Moldova  si „Poporul American prin Fondul Provocarile Mileniumului Moldova”

Durata -2014